Monografie Oțelu Roșu

Ion Turnea

Ce poate fi mai frumos ca leagănul copilăriei?

 Am avut deosebita plăcere să lecturez volumul „Din dragoste pentru glia strămoșească“, autor Ana-Cristina Popescu. Volmul este o lucrare de cercetare, o monografie a localității Oțelu Roșu, localitatea unde autoarea a copilărit și profesează, localitatea pe care frumos o numește, legănul copilăriei ei, acel loc de unde își trage rădăcinile și în care au trăit stăbunicii, bunicii ei din partea mamei și trăiesc părinții ei.

Volumul este deosebit și prin fotografiile însoțite de explicațiile autoarei. Este structurat pe nouă capitole care la rândul lor au adunat mai multe subcapitole în care a prezentat localitatea Oțelu Roșu, istoricul ei, cum s-a format aceasta, dar și satele ce au fost încorporate Ohaba Bistra, Cireșa și Mal care au venit cu obiceiurile lor, meșteșugurile lor, munci agricole, port, grai, au venit cu datinile lor, frumos înfățișate în volum. În capitolele și subcapitolele volumului cititorul se poate documenta despre relieful locului, faună, floră, climă, hidrografie, solul și subsolul, zonarea localității, industria localității. Poate afla date despre instituțiile din localitate, despre școli, muzee, biserici, spitale, poliție, dar poate cunoaște prin cuvintele ce vor rămâne peste ani personalități din zonă precum medici, profesori, scriitori, câtăreți și sportivi.

Recomand spre lectură volumul „Din dragoste pentru glia strămoșească“, fiind o mărturie a frumuseții Banatului Montan.